torsdag 19. februar 2015

Sekstimarsdagen - den neste store velferdsreforma? av Magnhild Folkvord og Ebba Wergeland er endeleg tilgjengeleg på nett!

Boka kom ut i 2008, og tar for seg økonomien i kravet, kva slags samfunn me vil ha, helsa, likestilling, normalarbeidsdagen, historie, Kelloggs og dei prøveprosjekta som hadde vore i Noreg og Sverige då boka kom ut.

Endeleg har me fått høve til å dele denne boka på nett, slik at alle sekstimars-aktivistar kan lese den! Dette er ei bok som bør lesast av alle som er opptatt av - eller nysgjerrig på - sekstimarsdagen.
Les eller last den ned her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar