søndag 31. mai 2015

Sekstimersdagen på Eldorado bokhandel

Kom og hør Siavash Mubasheri 9. juni
klokka 17 i på Eldorado Bokhandel i Oslo (Torggata 9)

«Penger er ikke alt. Fritid, det er også en form for rikdom»


Hvem sier dette? Kom og få svaret av Siavash Mubasheri 9. juni i Oslo! Han har nettopp nå i mai levert sin masteroppgave, og den forteller han om på et møte som er arrangert av Aksjonskomiteen for sekstimersdagen. Siavash studerer folkehelsevitenskap.

Han har undersøkt ei gruppe ansatte ved Tines anlegg i Trondheim, hvor alle har hatt seks timers normalarbeidsdag i flere år. Med full lønn. Han har villet se på hvordan den nye arbeidstida har påvirka balansen mellom arbeid, fritid og familieliv. Er likestillinga i familien blitt endra på noen måter? Hvordan er hverdagen endra? Hva sier de ansatte sjøl om sin livskvalitet? Oppgaven hans er altså ferdig, her får vi ferske forskningsresultater!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar