søndag 25. oktober 2015

Må det ansettes flere ved sekstimersdag??

Svaret er ja og nei.

Først JA:
I yrker/jobber hvor vi har å gjøre med mennesker, som på sjukehus, sjukehjem, i hjemmetjenesten, på skolen og andre steder, må det ansettes flere. Også transport som buss og tog må ha flere folk hvis ruta skal gå som før. I deler av industrien også, mer om akkurat den etterpå.

Det er gjort et godt beskrevet forsøk om sekstimersdagen på et sjukehjem i Oslo i Majorstua bydel, hvor også hjemmetjenesten var med. Hvis noen vil skjønne mer hvordan en sekstimersdag konkret kan gå for seg, er det lurt å lese om det. Der inngikk full stillingskompensasjon i forsøket, sammen med full lønnskompensasjon. Det interessante er hvordan de ansatte sjøl fant ut hvordan den nye turnusen skulle være.

De hadde en prosjektleder (Gry Oppsahl) som skjønte at det var veien å gå, for å gå gode løsninger både for de ansatte og for pasientene. Blant annet lagde de ansatte et skift midt på dagen som hadde et annet innhold enn det hadde hatt, noe som skapte variasjon og trivsel i arbeidet, og som beboerne likte godt.

Jeg tror at når folk på en jobb begynner å snakke om sekstimersdagen, og motargumentene kommer om at det ikke går hos dem, så begynn å snakke om hvordan en slik dag kunne vært organisert akkurat der? Vær helt konkrete.

Det blir for langt akkurat her å beskrive Osloforsøket. Men det finnes råd:Så er svaret også NEI, når spørsmålet stilles om det må ansettes flere folk med en sekstimersdag.

I industrien har sekstimersdagen vært ordna på ulike måter. Det eksemplet alle kan se med sine egne øyne nå, er det de gjør på Tines anlegg på Heimdal i Trondheim, Tine Heimdal. De har hatt sekstimersdagen som en fast ordning i en 8-10 år. Ledelsen sa: Vi kan innføre sekstimersdagen hvis produksjonen opprettholdes, hvis sjukefraværet ikke øker og det ikke blir økte kostnader. Altså ble det ikke ansatt flere folk på grunn av sekstimersdagen.

Det samme som i Oslo-forsøket ble gjort: Ledelsen og de ansatte ble enige om at de ansatte skulle lage ordningene sjøl. Det ble laget nye skift og pauser, noe de jobba lenge med og prøvde ut. Resultatet er alle fornøyd med. Det er virkelig verdt å merke seg hva som skjer når de ansatte sjøl får jobbe fram organiseringa av arbeidet. Det blir (naturligvis) smartere løsninger. Det er veldig interessant. Og at det finnes ledelser som skjønner betydningen av samarbeid – ja det finnes vel flere i dette landet?

Det er flere variabler i industrien enn på et sjukehjem. Det er jo noe som heter produktivitetsøkning, som er at vi produserer ting på kortere tid på grunn av endringer av maskinene, endringer av materialer som blir brukt. Kapitalistene bruker det til å sparke folk, mens de ansatte heller kunne fått kortere arbeidstid alle sammen. Det er gjort forsøk med sekstimersdagen der noen bedrifter har ansatt noen flere, noen har ikke gjort det, noen har endra pauser og skiftordninger, innført et skift til, det er flere måter å organisere en seks timers arbeidsdag. Det er de ansatte som finner ut dette best på hver enkelt arbeidsplass.

Legg merke til en ting: Hele bedriften har sekstimersdag. Også kontor, kantine, sentralbord, ledelse, alle. I motsetning til Toyota i Göteborg, der bare verkstedet har sekstimersdag.
Du kan lese mer om bakgrunnen til sekstimersdagen på Tine, hva sjefen sier, hvordan de ansatte klarte å finne løsninger, hva som var vanskelig, hva de mener om arbeidstida nå, hvilke fordeler de synes de har.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar