søndag 4. oktober 2015

Tariffgruppa for sekstimersdagen er startet!

På konferansen Kvinner på tvers den 19. og 20. september 2015 ble sekstimersdagen diskutert i sammenheng med tariffoppgjøret i 2016. Ut fra denne konferansen sprang det ut ei gruppe med personer som ønsker å jobbe for dette kravet: En halv times redusert normalarbeidsdag på veien til sekstimersdagen. Tariffgruppa låner plass på nettstedet til Aksjonskomiteen for sekstimersdagen, les mer her.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar