fredag 3. februar 2017

Vi tar sekstimersdagen 8. mars! Punktdemonstrasjon klokka 15-16 ved arbeiderstatuen, Youngstorget, OsloNeste år er det 100 år siden arbeiderne flere steder tok åttetimersdag, og året etter ble den lovfestet.  Sulitjelmaarbeiderne rettet da 8 timer til 6 timer på fanen sin. 
I 1970- og 80-åra reiste kvinnebevegelsen kravet om sekstimersdagen og laget en kopi av den gamle 6-timers-fanen fra Sulitjelma.  LO-kongressen vedtok sekstimersdagen i 1985 og startet jobben med kutt på ½ time ved tariffoppgjøret i 1986.  Nå er det på tide å gjøre jobben ferdig i de kommende tariffoppgjørene.

Vi krever at fagbevegelsen prioriterer:

½ time kortere arbeidstid ved tariffoppgjørene i 2018, 2020 og 2022.

Seks timers normalarbeidsdag i 2022!

Bedre for deg
og for kloden
- og poden


Arrangør: Aksjonskomiteen for sekstimersdagen.
www.sekstimersdagen.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar