Bestill litteratur

Sekstimarsdagen - den neste store velferdsreforma?

Av Magnhild Folkvord, Ebba Wergeland

Kva skal til for at sekstimarsdagen skal bli realitet i Noreg? Anten du meiner at sekstimarsdagen er eit vakkert, men urealistisk prosjekt, eller ein luksus vi ikkje har råd til, finn du kan henda grunn til å tenkja nærare etter når du les denne boka ...

 Økonomane seier det er mogeleg. Mannfolk som har prøvd sekstimarsdagen, er glade for å få meir tid til ungar, husarbeid, trening og friluftsliv. Kvinner har drøymt om sekstimarsdagen i fleire tiår.
Kan den også vera eit steg i rett lei for å bremsa det materielle overforbruket som trugar klima og miljø?
Kvifor kan ein ikkje venta at sekstimarsdagen skal føra til at sjukefråværet går ned?
Denne boka gir ikkje alle svara. Men den gir den første samla framstillinga av dei forsøka som er gjort med sekstimarsdag i Noreg dei siste åra. Itillegg gir den eit oversyn over svenske forsøk, og fortel om kampen om arbeidstida i eit historisk perspektiv.


6-timersdagen på Kellogg’s

Av Benjamin Kline Hunnicutt

Hva ville du brukt tida til, dersom du fikk to timer fri til eget bruk hver dag? Nettopp det måtte arbeiderne ved Kellogg-fabrikken i Battle Creek, Michigan, finne ut av 1. desember 1930. Da gikk fabrikken over fra tre 8-timersskift til fire 6-timersskift, og 6-timersdagen ble en umiddelbar suksess.

Kellogg’s Cornflakes er kjent for mange. Kellogg’s 6-timersdag er derimot ukjent for de fleste, selv om den besto helt fram til 1985.

Kellogg-arbeiderne forteller om økt samfunnsaktivitet, bedre familieliv, tid til huslige sysler, tid til idrett og hobbyer, tid til å nyte naturen eller rett og slett tid til å snakke med naboen. Mer fritid betydde mer kontroll over livet.

Denne boka presenterer ideene bak, hvilke krefter som sto mot hverandre og arbeidernes erfaringer.

Kun 120 kroner - Klikk her for å bestille boka