Fra sekstimersdagskonferansen

Da Kjersti Ericsson ble 70 år, ønska hun seg en konferanse om sekstimersdagen i gave. Resultatet ble konferansen «100 år med åttetimersdag er nok – sekstimersdag innen 2018!». I regi av Tidsskriftet Rødt! og ei arrangementsgruppe, samla konferansen 1. mars 2014 over 110 deltagere på Litteraturhuset i Oslo. Her kommer opptak av og innledningene som ble holdt.

Kjersti Ericsson: Sekstimersdagen i et videre perspektiv

Kjersti Ericsson er forfatter av blant annet Søstre! Kamerater! (1987), Den flerstemmige revolusjonen (1991), Feministisk sosialisme? (1998) og en rekke diktsamlinger, romaner og faglitteratur – og professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo.

Arbeidstidskampen er et strategisk krav – med blikket retta mot full frigjøring. Historisk ga ikke åttetimersdagen 8 timer frihet for kvinner – derfor vokste kravet om sekstimersdagen fram. Retten til å leve, ære, til opplevelser og aktivitet. Muligheten til å være, og tanken på hva du vil bli. Et arbeid som gir glede – og frihet som gir glade. Kravet om sekstimersdagen setter spørsmålstegn ved det grunnleggende dogme i samfunnet: at alt må vokse og vokse.

Les innledningen her: http://www.sekstimersdagen.no/2014/03/kjersti-ericsson-bursdagsnske.htmlLinn Stalsberg:

Linn Stalsberg er sosiolog, forfatter, skribent og journalist. Skrev boka Er jeg fri nå? Tidsklemme i verdens beste land (2013). Et av spørsmålene hun stiller, er: Har vi virkelig et arbeidsliv som gjør det mulig å være omsorgsmenneske?

Tidsklemmedebatten: Har vi de valgene det blir framstilt at vi har? Arbeidslinja – hva betyr den for menn og kvinner? Kampen for sekstimersdagen er helt avgjørende for hva slags liv og hva slags samfunn vi skal ha.

Les innledningen her: http://www.sekstimersdagen.no/2014/03/siri-jensen-bade-arbeid-og-fri-tid-til.htmlFahkra Salimi:

Fahra Salimi er mangeårig leder av MiRA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn, og redaktør for MiRA Forum for minoritetskvinner. Fikk Plan Norges Jentepris 2013, blant annet for sitt arbeid for å kjempe for rettighetene til minoritetsjenter i Norge. Har utdanning i sosiologi, sosialantropologi og medier- og kommunikasjon.

Hva slags samfunn vil vi ha? Minoritetskvinner brukes som underbetalt reservearbeidskraft. Hva betyr sekstimersdagen for de som er utestengt fra arbeidsmarkedet?Siri Jensen:

Siri Jensen har i kvinnedominerte fagforeninger ord på seg for å være Kvinner på tvers sin mor – gjennom 20 år. Arbeider som kontorfaglig ansatt, og har undersøkt kontorfagliges arbeid og skrevet masteroppgaven: Når noe går av seg selv, er det nok en kontoransatt som gjør det.

Les innledningen her: http://www.sekstimersdagen.no/2014/03/siri-jensen-bade-arbeid-og-fri-tid-til.htmlGry Oppsahl: Erfaringer med sekstimersdagen i Oslo

Gry Oppsahl var prosjektleder for et forsøk med sekstimersdagen i Oslo kommune. Det var 103 forsøkspersoner, forsøket varte i 22 måneder (1995-1997) og ble gjennomført ved et sjukehjem og et distrikt for hjemmetjenester.

Hvordan var gjennomføringen og hva var egentlig resultatenene?Roar Eilertsen:

Roar Eilertsen er samfunnsøkonom og har ledet De Facto, Kunnskapssenter for fagorganiserte, siden 1989. I tillegg har han lang erfaring som industriarbeider og tillitsvalgt i fagbevegelsen. Har i flere år studert sekstimersdagen virkning i Norsk økonomi.

Har vi råd til sekstimersdagen i fremtiden? (Spoiler: JA)
Christoffer Klyve:

Christoffer Klyve er leder av klima- og miljøavdelingen hos Framtiden i våre hender.

Hvordan kan redusert arbeidstid være en del av klimaløsningen?Gerd Liv Valla:

Gerd Liv Valla var LO-leder fra 2001 til 2007. Hun var den første kvinnen som var leder av LO, og den første LO-lederen som kom fra offentlig sektor. Valla har hatt mange politiske verv, også som statsråd. Hun sa dette i et intervju i høst: «Ta for eksempel sekstimersdagen. På sikt er det en av de viktigste kvinnepolitiske sakene som gjenstår.»


Trine Lise Sundnes:

Trine Lise Sundnes er leder i LO-forbundet Handel og Kontor. Hun var LOs 1. sekretær med blant annet ansvarsområdene arbeidsmiljø, arbeidstid, likestilling og forbrukerpolitikk.

Hvordan kan Handel og Kontor kan gå videre i kampen for sekstimersdagen?Kjellfrid Blakstad:

Kjellfrid Blakstad er leder av seksjon for helse og sosial i Fagforbundet.

Hvordan kan Fagforbundet kan gå videre i kampen for sekstimersdagen?

Les innledningen her: http://www.sekstimersdagen.no/2014/03/siri-jensen-bade-arbeid-og-fri-tid-til.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar