Argumenter

1. Økonomisk sjølstendighet

Sekstimersdagen vil gi kvinner økt grad av økonomisk sjølstendighet, fordi den vil gi åtte (eller 7 ½) timers lønn for seks timer.

2. Normalarbeidsdagen skal bli seks timer

Det er kortere normalarbeidsdag vi slåss for. Den er definert i tariffavtaler, og blir forhåpentligvis etter hvert innført i lovene. Der står det hvor lang en normal arbeidsdag er for å få full lønn, en normal plikt å tilby og en rettighet å få. Da vi gikk ned en halv time i 1987, gikk vi ikke ned i lønn.

3. Timelønna går opp

De som nå jobber 6 timer, får 8 (7 ½) times lønn. Timelønna blir høyere, for lønna blir delt på seks timer, ikke på åtte. 4. Flere ansatte I yrker som har å gjøre med folk, må sekstimersdagen føre til at flere blir ansatt. Det har naturligvis skjedd i forsøk på sjukehjem.

5. Produktivitetsøkning og sekstimersdag

I industrien er Tine i Trondheim et eksempel på hvor smart det er at de ansatte finner ut hvordan en sekstimersdag kan gjennomføres. De produserer mer med samme arbeidsstokk og er glade. De har hatt sekstimersdag i ti år.

6. Produktivitetsøkning og hvorfor ikke fire timer?

Vi produserer dobbelt så mye som for 40 år sida. Hvorfor er ikke arbeidstida halvert til 4 timer? Tvert imot, familiearbeidstida er gått fra 8 til 14 eller 16. Eiere og arbeidsgivere får mye i dag. Vi vil ha kortere arbeidsdag tilbake.

7. Vi vil leve hver dag!

Tenk den frigjørende tanken: Hva ville du bruke to ekstra timer fri tid til? Plukke sopp? Lære
synkronsvømming? Treffe venner? Eller skal dagene bare gå til arbeid og arbeidsreiser?

8. En arbeidsreform

Noen sier: «Jeg blir jo ikke ferdig med det jeg skal gjøre på jobben på åtte timer. Hvordan skal jeg
da klare det på seks?» Men hvis du har det sånn, er dere for få ansatte, og du jobber for mye. Det er ikke bra for helsa. Dere trenger en diskusjon om en seks timers dag.

9. En helsereform

Sekstimersdagen er en helsereform fordi den sannsynligvis vil redusere slitasjeskader som skyldes arbeidet. Forsøk med sekstimersdagen bør likevel aldri ha «redusert sjukefravær» som målet. Forsøk på en tre-seks måneder varer ikke lenge nok til å se om det skjer. Og kommer det flere litt syke inn, er det bra.

10. En familiereform

Sekstimersdagen burde være et pappa-krav. Pappaene vil sikkert fortsette å være sammen med
ungene etter pappa-permen. Da trenger de sekstimersdagen.

11. En miljøreform

Noe av produktivitetsveksten, som vi møter som «potten» i lønnsoppgjørene, kan vi veksle om til tid. Og spørre: Hva er et godt samfunn? Gjør vi ting vi virkelig har lyst til å gjøre? Må så mange leve i slik overflod?

12. Tiltak mot arbeidsløshet

Forkorting av normalarbeidsdagen kan føre til at de hundre tusen arbeidsløse kan få arbeid.

13. Angrepene på normalarbeidsdagen må forsvares med krav om sekstimersdagen

Det er vanskelig å forsvare den 8-timersutgaven vi har, den er for lang og stenger mange tusen ute fra full jobb. Seks timer er mer i tråd med den tida vi lever i.

 

Les de 15 argumentene aksjonskomiteen ga ut på Kvinner på tvers 2015