Vil dere forsøke å lage sekstimersdag et sted? Her er mat for tanken!

Etter kommunevalget er det flere representanter i kommunestyrer som arbeider for at kommunen skal lage et prosjekt med sekstimersdag i en institusjon, etat eller arbeidsplass. Aksjonskomiteen for sekstimersdagen har laget en liten veiledning.

Det finnes mange erfaringer om hvordan en kan gå fram. Aksjonskomiteen for sekstimersdagen har samla noen av dem her: Oslo-forsøket (rapport), intervju med Gry Oppsahl, lederen av forsøket, rapport om fem ulike forsøk i Stockhom (Stocholmrapporten), boka Sekstimarsdagen – den neste store velferdsreforma? av Folkvord/Wergeland, en artikkel om heltid/deltid og til slutt ei bok som viser at deler av Arbeiderpartiet har vært tilhengere av sekstimersdagen – i 1982. På nettstedet www.sekstimersdagen.no ligger det mange argumenter, innledninger og store og små artikler. Let og finn.

Osloforsøket

Oslo kommune gjennomførte et forsøk med seks timers normalarbeidsdag fra juni 1995 til mars 1997 i et sjukehjem og hjemmetjenesten i en bydel i Oslo. Her er rapporten fra dem som gjennomførte forsøket. Les om  vedtaket, forarbeidet, økonomien, hvordan de ansatte lagde nye skiftordninger, hvordan ledelsen arbeidet, hva de ansatte, de pårørende og ledelsen fortalte om forsøket. Og om hva kommunen sa da de la det ned  etter 22 måneder. Alle som har lyst til å foreslå sekstimersdag et sted i sin kommune, har garantert veldig stor nytte av å lese denne.

Rapport om forsøk med sekstimersdag i seks ulike enheter i Stockholm.

  • «6-timmars arbetsdag med heltidslön i Stockholms stad» (Stockolmsrapporten). En grundig rapport på over 200 sider  (5 MB).

Mange forsøk i Norge:

Tine Heimdal

På Tine Heimdal i Trondheim har de hatt seks timers normalarbeidsdag i en 10-12 år som vanlig ordning, ikke som forsøk.

Løysing for deltidsopprøret

Aksjonskomiteen for sekstimarsdagen sin kommentar til  forbundseliarane i Fagforbundet, Unio og YS, som vil ha eit «deltidsopprør».

AP for snart 40 år sida

En gang i fortida var deler av Arbeiderpartiet sterkt for sekstimersdagen.

Her slutter innlegget «Vil dere forsøke å lage sekstimersdag et sted? Her er mat for tanken!»

_____________________________________________