Litteratur

Her kan du laste ned gratis litteratur;

Ta kontakt med oss om du ønsker du å dele ut flyers/hefter! TA KONTAKT

Flyer om åttetimersdagen 100 år;

Hefte om sekstimersdagen;

Sekstimarsdagen – den neste store velferdsreforma?

 Boka av Magnhild Folkvord og Ebba Wergeland er endeleg tilgjengeleg på nett!

Boka kom ut i 2008, og tar for seg økonomien i kravet, kva slags samfunn me vil ha, helsa, likestilling, normalarbeidsdagen, historie, Kelloggs og dei prøveprosjekta som hadde vore i Noreg og Sverige då boka kom ut.

Endeleg har me fått høve til å dele denne boka på nett, slik at alle sekstimars-aktivistar kan lese den! Dette er ei bok som bør lesast av alle som er opptatt av – eller nysgjerrig på – sekstimarsdagen

Les eller last den ned her.