Om oss

Aksjonskomiteen for sekstimersdagen er en grasrotorganisasjon. Arbeidet gjøres på dugnad. Den viktigste oppgava er å argumentere for sekstimersdagen og gi informasjon om steder hvor det er sekstimersdag. Vi kan komme på små og store møter og snakke med fagforeninger og andre.

Organisasjonen er et nettverk. Vi har et arbeidsutvalg. Kontaktpersoner er Magnhild Folkvord, mafolkvo(at)online.no og Jorun Gulbrandsen, jorgul(at)online.no, tlf 900 69 469

Historie

Det begynte i 2014 med at Kjersti Ericsson hadde et bursdagsønske: En konferanse om sekstimersdagen. Festkomiteen oppfylte ønsket, og en konferanse ble holdt  1. mars.  Det var mange gjerne ville arbeide videre for sekstimersdagen, og Aksjonskomiteen for sekstimersdagen blei starta.

Hva vi gjør:

Vi samler nyheter og argumenter for sekstimersdagen på nettstedet vårt.

Vi følger med på forsøk med sekstimersdag i Norge og Sverige.

Vi lager løpesedler, hefter og jakkemerker.

Vi deltar med paroler 8. mars og 1. mai.

Vi innleder på møter og deltar i debatter når noen ber oss.

 

Logo