Forsøk

Sekstimersdagen finnes!

På Tine Heimdal har de hatt sekstimersdagen i mer enn ti år, som en helt vanlig ordning. Det samme har Toyota i Gøteborg. Det starta som et forsøk. I Norge har det vært mange forsøk, i Sverige er det flere forsøk i gang nå. Se hvordan de er gjennomført i praksis. Sekstimersdagen er mulig! Klikk deg videre for å lese;

Forsøk i Norge

Forsøk i Sverige