100-årsjubileum

I 2018 er det hundre år sida arbeidere tok åttetimersdagen. På fabrikker og verksteder mange steder i landet gikk de fra arbeidet etter åtte timer. Arbeidsgiverne blei rasende, det var arbeidere som ble oppsagt, men arbeidsgiverne var også redde for revolusjon, som de sa, og ga etter. I løpet av 1918 var det mange som lagde avtaler med arbeiderråd og fagforeninger om åtte timer. Formelt blei åttetimersdagen vedtatt på Stortinget i 1919, men det var i 1918 slaget sto.

Aksjonskomiteen for sekstimersdagen oppfordrer til feiring av åttetimersdagen! Det er viktig å forsvare en normalarbeidsdag i Norge. Samtidig sier vi at det trengs en normalarbeidsdag tilpassa vår tid: sekstimersdagen!

Les mer om jubileet:

Aksjoner 1918

Mer om 8-timersdagen