Om 8-timersdagen

Les mer om 8-timersdagen;

2.mai 2018 var det markering av 100-årsjubileet for 8-timersdagen, her er appellene som ble holdt;

Appell fra Ingunn Strand-Johansen, leder av Fellesorganisasjonen, FO, Akershus

Appell fra John Thomas Suhr, leder av Handel og Kontor Oslo/Akershus

Appell fra Iren Mari Luther, Fagforbundet

Appell fra Marianne Krogh, Kvinner på tvers

Januar 2018:

Sekstimersdagen på Trondheimskonferansen

No kan vi seia at 100 år er nok

September 2017:

2018: Åttetimarsdagen 100 år! Sekstimarsdagen – når?

Januar 2014:

100 år med åttetimersdag er nok! Sekstimersdag innen 2018!