«Målet er å få til sekstimersdag i løpet av 2020 – 2022»

John Peter Denstad, lader av LO i Trondheim  Foto: LO i Trondheim

1 februar 2016

Trondheimskonferansen januar 2016:

«Om tariffoppgjøret i 2018: Pensjonsrettigheter og kortere arbeidstid må være prioriterte krav i kommende tariffoppgjør. 6-timersdag / 30-timersuke må innføres gradvis. Målet er å få til sekstimersdag i løpet av 2020 – 2022. LO-kongressen i 2017 må fastslå kravet.»

Aksjonskomiteen for sekstimersdagen roper hurra for dette vedtaket som ble gjort av Trondheimskonferansen 2016, siste helga i januar. Den årlige konferansen samla denne gangen 578 fagforeningsfolk fra hele landet, kvinner og menn, fra privat og offentlig sektor.

Det er et viktig vedtak. Normalarbeidsdagen er i dag på 7 1/2 time. Det er tre halve timer igjen til seks timers normalarbeidsdag.Sekstimersdagen kan oppnås ved at man gradvis veksler noe av lønnsøkninga inn i redusert arbeidstid. Dette ble gjort i 1987, da vi gikk fra 8 timer til 7 1/2.

Konferansen gjorde vedtak om pensjonskampen og mer, se hele hoveduttalelsen.
KONFERANSEN VEDTOK OGSÅ EN EGEN UTTALELSE OM SEKSTIMERSDAGEN.