Vi roper hurra for vedtaket om sekstimerdagen!

5 februar 2015

Gerd Liv Valla på talerstolen

I SLUTTEN AV JANUAR 2015 GJORDE TRONDHEIMSKONFERANSEN ET SVÆRT VIKTIG OG POSITIVT VEDTAK OM SEKSTIMERSDAGEN. HER BLE DET PEKT PÅ EN VEI FRAM:

Tid for kortere arbeidstid.

8-timers arbeidsdag ble lovfestet i 1919 etter 30 års faglig kamp. Siden er arbeidstidsreformer for kortere arbeidstid gjennomført i Norge i 1959, 1968, 1976 og 1987. I tida etter dette er vellykket 6-timersdag innført ved industribedriften Tine Heimdal. Normalarbeidsdagen er ikke et hinder for arbeidstidsordninger som 6-timersdag / 30-timers uke. Å innføre 6-timersdag med full lønnskompensasjon kan gå raskere om flere jobber toskiftordninger, fordi dette fører til økt produktivitet. Kortere arbeidstid vil gi en bedre livskvalitet, bedre likestilling, og vil kunne ha en positiv miljøeffekt. Tida er nå inne for å kreve kortere arbeidstid om fagbevegelsen bruker sin makt og går foran i kampen.

Trondheimskonferansen oppfordrer alle organisasjonsledd i fagbevegelsen til å:

  1. Stille krav om 6-timersdag / 30-timers uke med full lønnskompensasjon på dagsorden ved å tilrettelegge for en reell strategisk diskusjon om gjennomførbare alternativer.
  2. Stille krav foran framtidige tariffoppgjør om gradvis å innføre 6-timersdag / 30-timersuke med full lønnskompensasjon. LO må prioritere dette ved at forpliktende formuleringer tas inn i LOs handlingsprogram i 2017.
  3. Stille krav om lovfesting av 7,5-timersdag / 37,5-timersuke og at nye arbeidstidsforkortelser oppnådd gjennom tariffoppgjørene også må lovfestes.

Her finner du hele hovedvedtaket, som omhandler mange viktige saker for fagbevegelsen i dag. Det finnes på bokmål og på nynorsk. http://loitrondheim.no/trondheimskonferansen/trondheimskonferansen-2015/

GERD LIV VALLA, TIDLIGERE LO-LEDER, KÅRE PEDERSEN, HOVEDTILLITSVALGT NNN TINE HEIMDAL OG JOHN-PEDER DENSTAD, LEDER AV LO I TRONDHEIM:

Tid for kortere arbeidstid

Den 29. januar gikk Valla, Pedersen og Denstad sammen om et innlegg om sekstimersdagen.  Her finner du tall or argumenter for hvorfor sekstimersdagen er aktuell i dag, og hvorfor den er verdt en kamp.http://loitrondheim.no/tid-kortere-arbeidstid/#more-1586

 

John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim, foto: Håvard Sæbø

DETTE ER TRONDHEIMSKONFERANSEN

Trondheimskonferansen arrangeres hvert år i slutten av januar. Vertskap er LO i Trondheim. På konferansen samles 4-500 fagorganiserte kvinner og menn, fra privat og offentlig sektor og fra hele landet, for å diskutere hvordan kampen kan føres mot angrep på arbeidsmiljølov, mot sosial dumping, for tariffavtaler og trygge ansettelsesforhold, for gode pensjonsretter, for streikerett, mot urett i det internasjonale samfunnet, den økonomiske krisa i Europa, EU og EØS og mer. Se program og vedtak her: http://loitrondheim.no/trondheimskonferansen/trondheimskonferansen-2015/