Likelønnspilotar, finst dei?

I Klassekampen 4. mars gjer Marie Sneve Martinussen (Rødt) grundig greie for det urimelege lønnsgapet mellom kvinner og menn i likestillingslandet Noreg, med dokumenterte fakta det ikkje er tvil om.

Mindre kjentde fakta kom fram i ei offentleg utgreiing for meir enn tretti år sia. I NOU 1987 : 9B kan ein lesa at det mest effektive likelønnstiltaket ville vera seks timars arbeidsdag for alle med full lønnskompensasjon. Ingen garanti for at det ville tetta heile lønnsgapet, men det ville monna kraftig. Ikkje minst ville det gi full tid og full lønn til mange av dei som no arbeider deltid.

Fortsett å lese «Likelønnspilotar, finst dei?»