Christian Ringnes Klyve og Kjellfrid Blakstad kommer til konferansen – kommer du?

14 februar 2014

Vi er glade for at fortelle at Christoffer Ringnes Klyve fra Framtiden i våre hender og Kjellfrid Blakstad fra Fagforbundet kommer til konferansen 1. mars!

Christoffer Klyve er leder av klima- og miljøavdelingen hos Framtiden i våre hender. Han vil snakke om redusert arbeidstid kan være en del av klimaløsningen.

Kjellfrid Blakstad er leder av seksjon for helse og sosial i Fagforbundet. Hun vil delta i debatten om hvordan man kan gå videre i kampen for sekstimersdagen. Fagforbundet spiller en stor og viktig rolle i kampen for å forsvare velferdsstaten her i landet. Vi gleder oss!