Aksjon – Ta 6-timersdagen 6. mars 2015

11 oktober 2014

Kvinnebevegelsen har hatt som mål, i mer enn hundre år, at kvinner skal kunne forsørge seg selv og eventuelle barn. Menn krever nå tid til omsorg for sine barn. En åtte timers arbeidsdag er for lang til at disse kravene kan oppfylles. Med 6-timersdag kan både menn og kvinner jobbe heltid.

Det siste halvåret har stadig flere stemmer krevd kortere arbeidstid og mindre forbruk. Regjeringen svarer med forslag om søndagsåpne butikker og saftige kutt i skatten for de rikeste. Dette er ikke en bærekraftig utvikling. Vi må vise at vi ikke ønsker et slikt samfunn. Sekstimersdagen er kamp for et samfunn der vi har tid til kjærlighet, fritid, politikk og omsorg for fellesskap, samfunn og miljø. Vi vil skåne natur og klima, vi vil ikke fortsette det stadig økende forbruket.

Vi inviterer kvinnebevegelsen, fagforeninger og miljøbevegelsen til politisk streik eller andre kraftfulle markeringer for seks timers normalarbeidsdag 6. mars 2015. Vi går fra jobben etter seks timer til felles samling om kravene våre:

  • En halv time kortere arbeidstid i tre tariffoppgjør
  • 6 timers normalarbeidsdag for alle – innen 2020
  • Rett til heltid
  • Mer fritid, mindre forbruk

Bli med og ta sekstimersdagen 6. mars 2015. Last ned løpeseddel her (eller kontakt oss på e-post), og ta med til kollegaer og venner.