Kom på møte om livskvalitet ved kortere arbeidstid

Siavash Mobacheri. Foto: Rødt

KOM OG HØR SIAVASH MUBASHERI 9. JUNI KLOKKA 17 PÅ ELDORADO BOKHANDEL I OSLO (TORGGATA 9)

«Penger er ikke alt. Fritid, det er også en form for rikdom»
Hvem sier dette? Kom og få svaret av Siavash Mubasheri 9. juni i Oslo! Han har nettopp nå i mai levert sin masteroppgave, og den forteller han om på et møte som er arrangert av Aksjonskomiteen for sekstimersdagen. Siavash studerer folkehelsevitenskap.

Han har undersøkt ei gruppe ansatte ved Tines anlegg i Trondheim, hvor alle har hatt seks timers normalarbeidsdag i flere år. Med full lønn. Han har villet se på hvordan den nye arbeidstida har påvirka balansen mellom arbeid, fritid og familieliv. Er likestillinga i familien blitt endra på noen måter? Hvordan er hverdagen endra? Hva sier de ansatte sjøl om sin livskvalitet? Oppgaven hans er altså ferdig, her får vi ferske forskningsresultater!

Hold av tidspunktet, vi kommer snart tilbake med opplysning om lokalet.