Prøv sekstimersdagen 6. mars

27 februar 2015

Last ned løpeseddel her.

Det ble en trivelig aksjon for sekstimersdagen fredag 6.mars

Magnhild Folkvord i diskusjon. Foto: GGAADD/Flickr

Mange aktivister som tok sekstimersdagen var i sving, 400 løpesedler delt ut, kaffe og boller servert, mange stoppet og ville diskutere. Mimmi Kvisvik, leder av Fellesorganisasjonen og Gudrun Høverstad fra LO Oslo holdt appeller.

Mimmi Kvisvik (til høyre) holder gullparola. Foto: GGAADD/Flickr

Mange folk positive til sekstimersdagen, argumenter som «vi må snu, miljøet tåler ikke det livet vi lever», «6-timersdagen vil gjøre at flere kan få arbeid», «mange sliter med lange dager i dag». Et hyppig argument mot var «jeg rekker ikke å gjøre jobben min på seks timer». Nei, du kan ikke kjøre hele bussruta på 6 timer når den i dag tar 7 1/2 time. Flere må kjøre bussen. «Men jeg jobber på kontor, jeg har allerede for mye å gjøre, hvordan skal jeg kunne gå tidligere?», «vi må jobbe mer, det blir mange gamle!» Slikt ting diskuterte vi. Altså: Kan samfunnet organiseres annerledes enn det vi er vant til? Viktige spørsmål på gata på fredag, altså!

Gudrun Høverstad holder appell. Foto: GGAADD/Flickr