Tariffgruppa for sekstimersdagen er startet!

4 oktober 2015

På konferansen Kvinner på tvers den 19. og 20. september 2015 ble sekstimersdagen diskutert i sammenheng med tariffoppgjøret i 2016. Ut fra denne konferansen sprang det ut ei gruppe med personer som ønsker å jobbe for dette kravet: En halv times redusert normalarbeidsdag på veien til sekstimersdagen. Tariffgruppa låner plass på nettstedet til Aksjonskomiteen for sekstimersdagen.