Går det an å ha sekstimersdag på ett sted?

Svaret er JA. Det skjer akkurat nå i Norge. Det er en fabrikk i Trondheim som heter Tine Heimdal. Der har de hatt seks timers normalarbeidsdag i 8-10 år. De tjener det samme som da de hadde vanlig arbeidstid. Altså, de har full lønnskompensasjon. Dette er ikke et forsøk, men en permanent ordning. Du kan lese om det i teksten som heter Må det ansettes flere ved sekstimersdag?

Så har det vært mange forsøk i Norge som har vart en stund, der en bedrift eller institusjon har hatt sekstimersdag. Du kan lese om slike forsøk i boka til Ebba Wergeland og Magnhild Folkvord. Kapittel 12 forteller om forsøk på disse stedene: Tine Heimdal (som nå har permanent ordning, industri og kontor), Bergen hjemmetjenester, B. Innvær AS på Bømlo (industri), Miljøservice Trondheim eiendom (reinhold), Trondheim parkering (tjenestebedrift uten at det ble ansatt flere), Minera på Otta (skiferindustri), SinkaBerg-Hansen AS Rørvik (lakseforedling), Krølle frisør i Fauske, Nardo bil i Trondheim (bilverksted), Vikaunet fabrikker i Stjørdal (betongheller), Brandasund fiskeforedling AS i Bømlo (fiskeforedling), Sigurd Folland AS på Averøy (fiskeforedling), Osloforsøket på sjukehjem og hjemmetjeneste i en bydel.

Forsøk har ofte vart i to år, noen kortere. Det er flere grunner til at forsøk er gjort. Noen steder initiativet kommet fra ledelsen, og det er ulikt i hvilken grad de ansatte har vært med på å lage skiftordninger. I slutten av kapittel 12 er den en oversikt over forsøka som viser lengden på dem, arbeidstid før og etter sekstimersdag, matpauser, overtidstillegg og mer.

Forfatterne av boka har besøk nesten alle stedene og snakka med folk. Disse fortellingene er veldig nyttige for alle som tenker på sekstimersdagen. Ellers er boka full av annen  informasjon om akkurat det som blir diskutert når en diskuterer sekstimersdagen, se innholdsfortegnelsen, så skjønner du akkurat det!

Les eller last den ned boka her.